Category Archives: Animalieproduktion

Spannmålspriset fortsätter uppåt

Även denna vecka har priset på spannmål och oljeväxter gått upp i Europa. När börsen stängde på Matif i Paris hade vete gått plus 2,2 procent, majs plus 0,2 procent och oljeväxter plus 1,6 procent. På börsen i Chicago gick vete minus 1,2 procent, majs …

Kostnadskoll – vid lågt mjölkpris

Tyska DLG har gjort en undersökning bland europeiska mjölkproducenter om hur de tacklar perioder med låg mjölkpriser och hur de förebereder sig under perioder med god lönsamhet. Gemensamt, hela 80 procent av de tillfrågade säger att de kontinuerligt arbetar med att minska produktionskostnaderna. En strategi …

Boverket förtydligar regeländringar för utsläpp från vedeldning

Från den 1 juli 2018 ska ändrade regler tillämpas vid installationer av kaminer och pannor som eldas med pellets och ved, syftet är att minska utsläppen. Nu har ändringarna förtydligats i vägledningar till konsumenter och till kommuner. – Ändringarna innebär inget förbud mot vedeldning eller …

Axima AB förvärvar Häggbergs Traktor & Maskin AB

Välkända Häggbergs Traktor & Maskin AB övertas den 3:e april av Axima AB. Därmed fortsätter Aximas expansion med Östergötlands- samt delar av Kalmar län som verksamhetsområde. Bolaget kommer att fortsätta sin verksamhet från befintliga anläggningar men kommer att namnändras till AximaHäggbergs AB. Axima är ett …

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund besökte Lantmännen Agroetanol

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) besökte i tisdags bioraffinaderiet Lantmännen Agroetanol i Norrköping. Under rundvisningen av anläggningen diskuterades bland annat förutsättningarna för att producera hållbara biodrivmedel i Sverige samt Lantmännens och E.ON:s uppbyggnad av en cirkulär ekonomi på Händelö i Norrköping. Per Bolund, finansmarknads- …

Ny styrelse i Lantmännen

Kerstin Arnemo och Sonat Burman-Olsson föreslås som nya styrelseledamöter i Lantmännen Lantmännen presenterar idag valberedningens förslag till ny styrelse. Som nya styrelseledamöter föreslås Kerstin Arnemo och Sonat Burman-Olsson. Lantmännens styrelse har under 2017 bestått av ordförande Per Lindahl, ledamöter Ulf Gundemark, Ove Gustafsson, Pauline Lindwall, …

Mjölkpriset ner igen

Arlas a contopris sänks 2,5 eurocent för konventionell mjölk i mars. Ekopriset ändras inte.   Arlas a contopris för konventionell mjölk sänks med 2,5 eurocent i alla länder i mars 2018. A contopriset för ekomjölk är oförändrat i alla länder.   A contopriset i Sverige …

Ny chef på Agrifac

För att ta itu med utmaningarna i sin starka tillväxt har Agrifac omorganiserat sin ledning. I februari öppnades den nya fabrikshallen, den nya Condor Endurance introducerades  och NEED Farming-konceptet presenterades: en absolut revolution i jordbruket. En ny VD utnämns inom de närmaste månaderna. Med omedelbar …

Ny inriktning och ny organisation för LRF Mjölk

LRF har tillsammans med mjölkbranschen beslutat om den framtida inriktningen för branschavdelningen LRF Mjölk.   Den nationella livsmedelsstrategin, som fastställdes i början av 2017, har som ambition att driva den svenska livsmedelsvärdekedjan mot ökad tillväxt, hållbarhet och lönsamhet. Denna ambition har även mjölkbranschens företag och …

Starkt resultat för Lantmännen

Lantmännens årsredovisning för 2017 publicerad Nu finns Lantmännens Årsrapport med Hållbarhetsredovisning för 2017 tillgänglig. Rapporten visar på en god finansiell utveckling för Lantmännen, en historiskt hög utdelning till svenska lantbrukare, nöjda medarbetare och stora framsteg på hållbarhetsområdet. Nyheter i korthet under år 2017 Lantmännens resultat …