Category Archives: Animalieproduktion

Danskt lantbruk satsar vidare utomlands

Det går bra för en hel del danska lantbrukssatsningar utomlands. Som exempel redovisar Axzon, som bedriver lantbruk i Ryssland, Ukraina och Polen en visnt efter skatt på 121 miljoner danska kronor. Omsättningen blev ungefär en miljard. Enligt en intervju i Effektivt Landbrug blev resultatet mycket …

Ödets timme för potatispriset

Det är endast två veckor sedan prognosen för årets potatiskörd i Europa justerades upp från plus 4,5 till plus 13,5 procent jämfört med skörden 2016. Men efter det har det fallit betydligt mer regn än vad som är bra för en potatisodlare i september i …

Drivmedelsförsäljningen minskar svagt

Den totala försäljningen av drivmedel till och med augusti minskade med ca 1 %, gentemot samma period 2016. Försäljningen av bensin och E85 sjönk svagt under augusti månad, medan försäljningen av diesel steg något. Allt enligt preliminär statistik från SPBI. Den totala försäljningen av drivmedel …

Inte mer mögel i Eko-spannmål

SLU svarar på artikeln om mer svampar i ekologisk spannmål. Vi menar att rubriken ”Hälsorisker med ekologisk spannmål” är missvisande. För det första var det antalet svamparter som var fler i ekologisk odling, inte mängden svamp. Mängden svamp varierade mycket mer mellan olika fält än …

Prisfall på växtskyddsmedel

Kemikalietillverkarna har sänkt priset på växtskyddsmedel inför hösten. Det är produkterna till höstsådda grödor som påverkas och prisnedgången är 1 till 3 procent beroende på preparat. Det skriver danska Agro Markets. Så håll koll på fakturorna. Är inte höstpreparaten billigare i år jämfört med i …

Valutan försvårar för minkuppfödarna

Kopenhagen Fur hade stigande priser på den senaste pälsauktionen, men den svagare dollarn medför att prisnivån fortfarande ligger under produktionskostnaden för skinnen. Priserna snittade på cirka 340 svenska kronor per skinn, att jämföras med 305 för ett år sedan. Men det finns ljus i tunneln …

Spruttillverkare i konkurs

Den danska tillverkaren av växtskyddssprutor, Kyndestoft Maskinfabrik har gått i konkurs. Det skriver danska Maskinbladet. Det märkliga är att företaget genererat vinst de senaste två åren men innan dess haft stora underskott. Det är banken som försatt Kyndestoft Maskinfabrik i konkurs och ägaren Albert Hedegaard …

Stigande elpriser

Trots stora nederbördsmängder och stora vattenmagasin i Norge och Sverige stiger elpriset. Bakgrunden är press uppåt i Tyskland där kolkraften blivit dyrare. En annan faktor är osäkerhet om hur de franska kärnkraftverken kommer att producera under kommande vinter. I Sverige står en reaktor stilla i …

Snabba ryck på gödselmarknaden

Yara höjer priset på gödsel i morgon måndag. Det är en höjning på 15 öre per kg för flera N- och NPK-produkter. Prisökningen från Yara de senaste två veckorna utgör hela 75 procent av den totala höjningen sedan i somras. I fredags rapporterades om stillastående …

Avvaktande spannmålsmarknad

Det har inte hänt mycket på de internationella spannmålsmarknaderna under veckan och priserna är i stort sett oförändrade jämfört med förra veckan. Det är en svag uppgång för vete samt oljeväxter och soja medan majsen viker neråt. Samtidigt har den svenska kronan stärkts lite mot …