Gammal spruta blir som ny

Danska Bröderna Toft lanserar en utrustning som innebär att även en äldre växtskyddsspruta kan följa ISOBUS-standarden. Enligt Finn Søndergaard, specialist på växtskyddssprutor på Bröderna Toft, har man märkt av ett ökat intresse för ISOBUS-kompatibla växtskyddssprutor i takt med att allt fler traktorer uppfyller kraven för …

Joskinnhyeter på Sima

Den belgiska maskintillverkaren Joskin visar en hel del nyheter på Sima i Paris. Det är en ny vacumpump, en ny lång pumpkran som kan suga djupa bassänger samt högre sidor på ensilagevagnar.

Fler laddstationer

CLEVER och Rexel inleder ett samarbete kring smarta laddlösningar för elbilar. Samarbetet innebär att CLEVER erbjuder laddprodukter från GARO AB som paketeras tillsammans med bolagets tjänsteerbjudanden; lagerhållning och leverans till slutkund hanteras av Rexel. Målsättningen med det nya samarbetet är att GARO, Rexel Sverige och …

Lastbil för den som vill synas

Nya Volvo FH Performance Edition, som tillverkas i en begränsad utgåva, innebär inte bara ögongodis för den som vill väcka uppmärksamhet ute på vägarna, utan sätter även fokus på prestanda. – Vi har tagit fram Performance Edition för att ge en riktigt bra mix av …

Mer betalt för mjölken -igen

Arla höjer mjölkpriset till Arlabönderna för sjunde månaden i rad Arlas a contopris i Sverige höjs 1 mars med 4,7 öre och blir då 344,7 öre/kg. A contopriset för ekologisk mjölk ligger kvar på 454,1 öre/kg. Arlas a contopris för konventionell mjölk höjs med 0,5 …

Händelserikt 2016 för Svenska Foder

Resultatmässigt blev 2016 ett jämförbart år med 2015 för Svenska Foder. 2015 hamnade resultatet på 25 miljoner kronor(EBT); dock har företaget under 2016 tagit höjd för 15 miljoner kronor till extraordinära rationaliseringskostnader, varför resultatet hamnar på 10 miljoner kronor. Omsättningen uppgick till 4,3 miljarder kronor …

Gödselpriset vänder neråt

Priset på gödsel har varit konstant stigande sedan sommaren 2016 men under de två senaste veckorna har priset på urea legat stilla och nu har det till och med vänt svagt neråt. Prognosen från marknaden är dock att priset på urea ligger stabilt under årets …

Kväve till höstraps

Optimal kvävegödsling i höstraps är till stor del beroende av hur mycket kväve beståndet har tagit upp på hösten. Ett kraftigt bestånd har ett lägre kvävebehov på våren än ett svagt utvecklat bestånd, trots det blir skörden oftast högre i det välutvecklade beståndet. Det skriver …

Ljusramp som syns i hytten

Den nya Topcon SI-21 är en kraftfull och prisvärd ljusramp som är framtagen för att extra tydligt visa fordonets position. Topcon SI-21 ansluts enkelt till Topcon-konsolens kabelnät och kan med fördel placeras i förarens blickfång. Tydliga och ljusstarka LED-lampor och en integrerad färgskärm som visar …

Fraktionssorterare

RM V60 i samverkan med kroseen RM 60 är en perfekt fraktionssorterare. Den har dubbla siktdäck och klarar asfalt, betong, tegel och schaktmassor. Kapaciteten är upp till 100 ton per timme beroende på material. Maskinen har två elmotorer på 0,95 kW och väger 4,2ton.

Syngenta