Inslag Ekobalans

I dag sprids biogödsel från OX2s biogasproduktion i Helsingborg på närliggande jordbruksmark. Fördelarna är att det ger en återföring av växtnäring och mullämnen till jorden, men nackdelen är att biogödslet består till 96 procent av vatten, vilket leder till höga kostnader och onödig miljöbelastning. Ett problem som Lundabaserade Ekobalans nu funnit en lösning på.

Senaste inslagen

Djurskyddskonferens
Agritechnica John Deere
Höstraps Väderstad
Agritechnica CNH
VentureLab
Agritechnica MF, Krone, Kuhn
Statistik lantbruk
Agritechnica New Holland NIR
Olagliga lantbruksekipage
Claas om framtiden
Fler smågrisar
Prishöjning på drivmedel
Bygger nytt mjölkstall
Nyheter från Arbos
Smygstart inför Agritechnica
Bygga för mjölk
Kvävegiva i raps
Bygge i blött väder
Brist på vårutsäde
Pär Holmgren om klimat