Inslag Ekobalans

I dag sprids biogödsel från OX2s biogasproduktion i Helsingborg på närliggande jordbruksmark. Fördelarna är att det ger en återföring av växtnäring och mullämnen till jorden, men nackdelen är att biogödslet består till 96 procent av vatten, vilket leder till höga kostnader och onödig miljöbelastning. Ett problem som Lundabaserade Ekobalans nu funnit en lösning på.

Senaste inslagen

Syngenta sprutteknik
Morotsupptagare
Mellangrödor
MacDon
Beescanning
Wielton
Variabelt däcktryck
Soyl Sense
Byrokrati
ProCROSS
Tysk lantbrukare satsar på maskinstation
Betcystnematoder
Erfa-grupper för ökad lönsamhet
Yara N-Sensorsimulator
Vall lönsamt för spannmålsodlare
Lantbrukarpar får gårdsmiljöpris
Ärtskörd i Skåne
Frost ger liten äppelskörd
Genmodifierad potatis mot bladmögel
Ny tork ska skapa samarbete