ANNONS

Risk för brand på moderna traktorer

Det gäller att hålla rent runt katalysatorn på moderna traktorer. Torrt gräs, halm och damm som lägger sig där kan lätt självantända till följd av den stora värme som utvecklas från avgassystemet.
Uppmaningen kommer på förekommen anledning och lantbrukaren som råkat ut för brand runt katalysatorn på sin nya traktor kom undan med blotta förskräckelsen.
– Jag såg ju när det flammade upp och släckte direkt med brandsläckaren, berättar lantbrukaren som vill vara anonym.
Nya traktorer med SCR-teknik för avgasreningen har en katalysator där urealösningen AdBlue blandas med avgaserna. Katalysatorn kan bli mycket varm och lite beroende på konstruktionen finns det eventuellt möjlighet för damm och torrt material att leta sig in och lägga sig på och runt avgassystemet.
Risken är störst vid arbete med frontredskap som exempelvis en putsare som då kontinuerligt slänger torra växtrester bakåt mot traktorn.