ANNONS

Fosfor vid rätt tidpunkt ökar skörden

Det finns många åkrar i landet med höga fosfortal när man tittar på markkartan, men för den skull kan inte fosforgödsling glömmas bort. Problemet med fosfor är att mycket binds i jorden och att det inte rör sig särskilt lätt. Grödan kan ha underskott av fosfor trots att mängden totalt finns i fältet.
Det är framförallt vid den första tillväxtfasen som vallgräs och spannmål behöver fosfor och genom att placera fosforgödning i samband med vårsådd ger fler skott per planta.
I majs kan skörden enligt försök ske en vecka tidigare om fosfor tillsätts vid sådd.
Detta visar danska försök utförda av Köpenhamns Universitet.