ANNONS

Crop Tour – för ökad lönsamhet

Under detta växtodlingsår arrangerar lantbruksmaskintillverkaren Agco en serie fältdemonstrationer för att ge tips och råd åt växtodlaren att öka resultatet. De kallar det Crop Tour och är till för att visa samspelet mellan jord, gröda och maskiner.
Det handlar om att så majs med ökad hastighet och precision, använda digitala system för att dokumentera alla insatser och resultat i och från odlingen samt bearbeta jorden på ett optimalt sätt före sådd.
Crop Tour är i USA och körs med Agcos varumärken Massey Ferguson och Challenger.